Köpvillkor

1. Köpvillkorens tillämpningsområde 

1.1 Följande villkor gäller för användning av webbplatsen www.AnnoAnno.se samt för telefonsamtal, leveranser, tjänster och avtal som ingåtts med AnnoAnno. Inga separata villkor godkänns såvida inte AnnoAnno uttryckligen accepterar dessa skriftligen.

1.2 Dessa villkor binder och auktoriserar uteslutande konsumenten. En konsument är, enligt definitionen i nedanstående bestämmelser, varje fysisk person som ingår avtal av skäl som huvudsakligen inte är av kommersiell eller av egenföretagande natur. Konsumenterna kommer även senare att kallas ”kunder”.

2. Förord

2.1 AnnoAnnos verksamhet består av två delar, varav den ena delen är en nätbutik. Den andra delen är som tjänsteleverantör som gör det möjligt för intresserade konsumenter att ge information om sin personliga stil inom kvinnomode. Baserat på denna information om kunden väljer stylister från AnnoAnno ut kläder som kommer att skickas till kunden. Ansvaret för att välja produkter ligger enbart på AnnoAnno. Vid stylingköp är köpeavtalet endast giltigt när kunden har tagit emot och accepterat produkterna (preliminärt köp enligt 4.1, 4.3 och 4.4). Kunden samtycker således till att AnnoAnno plockar ihop ett individuellt urval av produkter och skickar det till kunden.

2.2 AnnoAnno förbehåller sig rätten att kontinuerligt uppdatera och justera sina tjänster och vid behov begränsa dem.

2.3 AnnoAnno förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor och bestämmelser genom att radera, ersätta eller komplettera avsnitt. Varje beställning är föremål för de villkor och bestämmelser som gäller från och med tidpunkten för ikraftträdande, såvida inte man måste ändra dessa villkor av juridiska eller reglerande skäl (i detta fall kommer den senaste versionen av villkoren också att gälla för beställningar som placerats före de trädde i kraft).

3. Registrering på AnnoAnno

3.1 Man måste registrera sig i AnnoAnnos online-system för att använda AnnoAnnos nätbaserade stylingtjänster. Kunden måste ange en giltig e-postadress samt ett lösenord vid registreringen. Det är kundens eget ansvar att se till att ingen annans rättigheter kränks i denna process. Kunden är skyldig att hålla sina personliga inloggningsuppgifter konfidentiella och att förhindra att obehöriga tredje parter får åtkomst till dem.

3.2 AnnoAnno erbjuder både nätbutiksbeställning och stylingbeställning som prenumeration eller styling på beställningsbasis. Med prenumerationslösningen kommer kunden att få ett personligt stylat AnnoAnno-paket med valfri frekvens. Det finns ingen uppsägningstid i prenumerationslösningen så länge det senaste paketet ännu inte har skickats.

3.3 Det finns ingen rätt till medlemskap på AnnoAnno. AnnoAnno kan binda registreringen till ytterligare krav (t.ex. datakontroll). Kunden är skyldig att lämna korrekta uppgifter i rätt form vid registreringen. Medan du har ett aktivt medlemskap hos AnnoAnno måste ändringar i de angivna uppgifterna uppdateras online utan dröjsmål när AnnoAnno uppmanar till det. Även om du har ett registrerat konto, finns det inget rättsligt krav på att du ska kunna använda tjänsten.

3.4 AnnoAnno har rätt att skicka relevanta e-postmeddelanden till kundens e-postadress, såvida inte en mer bindande kommunikationsform har specificerats i lag eller avtal.

3.5 Kunden ger AnnoAnno rätt att kontakta kunden per telefon eller via ett annat kommunikationsmedel för att fortsätta ett avtal.

3.6 Kunden får endast använda de nätbaserade tjänster som tillhandahålls av AnnoAnno genom de vanliga programmen (webbläsare). Olaglig användning är först och främst åtkomst via automatiserad programvara (t.ex. skriptprogram). Detta gäller särskilt om programvaran som används har som uppgift att generera eller göra anspråk på specifika data.

3.7 Det är förbjudet att kopiera eller på annat sätt använda innehåll från AnnoAnno utan förhandsgodkännande av AnnoAnno.

4. Ingående av avtal 

4.1 Under avtalet måste man göra skillnad mellan 1) beställning från nätbutik 2) styling av ett AnnoAnno-paket och 3) det fysiska AnnoAnno-paketet. Avsnitt 4.2 är avsett att beskriva nätbutiksbeställning, 4.3 är avsett att beskriva stylingen av AnnoAnno-paketet medan avsnitt 4.4 till 4.10 beskriver det fysiska AnnoAnno-paketet.

4.2 Nätbeställningar anses vara en vanlig näthandelsbeställning med 14 dagars retur från hämtningsdagen. Vid senare retur har AnnoAnno rätt att vägra att ta emot returen.

4.3 Styling av ditt AnnoAnno-paket är en tjänst och det finns därför ingen returrätt på denna

4.4 De produkter som kunden får i sitt AnnoAnno-paket köps för provning. Ett köpeavtal på provningen villkoras av kundens godkännande. Ett avtal om grundar sig på provning genomförs på grundval av erbjudande och accept.

4.5 Ett erbjudande om köp bestäms av kunden när denne skickar iväg en prenumeration eller en beställning med den relevanta knappen. Detta erbjudande är bindande för kunden i fyra veckor. AnnoAnno förbehåller sig rätten att avslå kundens erbjudande utan motivering. Att skicka en bekräftelse från AnnoAnno utgör inte ett godkännande av detta erbjudande om köp. Det fungerar endast som bekräftelse på att beställningen tagits emot. Erbjudandet godkänns endast av AnnoAnno när detta godkännande har getts (via e-post) till kunden eller när AnnoAnno skickar produkterna.

4.6 Kunden ger AnnoAnno ensidig rätt att besluta om produkterna. Detta innebär att urvalet av produkter som skickas till kunden kommer uteslutande från AnnoAnno, varvid varje postpaket – som allmän regel – innehåller artiklar med ett maximalt värde av 8 500 kr. Värdet på varje artikel anges på prislistan som ingår i leveransen.

4.7 Köpeavtalet ingås i enlighet med avsnitt 4.4 och blir bindande när kunden ger sitt godkännande av de levererade varorna till AnnoAnno inom 14 dagar efter att det mottagits ("godkännandeperiod"). Artiklar som kunden inte returnerar till AnnoAnno inom godkännandeperioden räknas som godkända. Tystnad räknas som godkännande. Produkter som kunden inte vill behålla kan returneras gratis och utan begränsningar inom godkännandeperioden. Kunden ombes använda det bifogade returformuläret och returetiketten om möjligt. Ångerrätten enligt punkt 9 i detta dokument påverkas inte.

4.8 Vid retur efter returperioden på 14 dagar har AnnoAnno rätt att vägra att ta emot returvarorna.

4.9 Alla stylade AnnoAnno-paket debiteras 19 kr för miljö och hantering. Detta är ett tillägg så att vi kan leverera våra AnnoAnno-paket på ett miljövänligt sätt. Det är möjligt att undvika att betala detta belopp om man inte önskar hjälpa till att hantera paketet på ett miljövänligt sätt. Du kan göra detta genom att skicka ett e-postmeddelande till stylist@annoanno.se där detta nämns. Du kan också göra det retroaktivt fram till det senaste AnnoAnno-paketet

4.10 AnnoAnno samlar in eller använder information för att fastställa orsaken till, verkställandet eller uppsägningen av avtalet.

5. Leverans och returnering  

5.1 Leverans och returnering av produkter är kostnadsfritt för kunden. Varorna levereras vanligtvis inom 3 till 5 arbetsdagar efter att AnnoAnno har godkänt erbjudandet från kunden, dvs. från det att artiklarna skickas efter att beställningen bekräftats via e-post.

5.2 AnnoAnno använder olika fraktföretag, men främst Bring i Sverige.

5.3 Kunderna uppmanas använda den medföljande returetiketten när de returnerar ett paket. AnnoAnno godkänner endast produkter som returneras med originalmärkningar. I händelse av att kunden vill utöva sin returrätt enligt avsnitt 9 i dessa villkor och returnerar produkter utan originalmärkningar, är kunden enligt lag skyldig att kompensera AnnoAnno för värdeförlusten.

6. Förbehåll för äganderätt 

6.1 De produkter som AnnoAnno skickar förblir AnnoAnnos egendom tills full betalning av det utestående beloppet har gjorts.

7. Inköpspris och betalningsmetod 

7.1 Kunden får en följesedel tillsammans med produktleveransen, inklusive en prislista. De angivna priserna är slutgiltiga, inklusive i varje fall relevant moms och andra priskomponenter. Inga ytterliga leveransavgifter tillkommer.

7.2 Efter slutet av godkännandeperioden i enlighet med avsnitt 4.4 utarbetar AnnoAnno en digital faktura med det totala beloppet som ska betalas för de godkända artiklarna. Denna skickas till kunden via e-post.

7.3 AnnoAnno drar automatiskt av beloppet för de produkter som kunden har valt att behålla. Beloppet dras från det betalkort som kunden valde vid registreringen. Kunden har alltid möjlighet att ändra sin betalningsmetod under sin profil. AnnoAnno förbehåller sig rätten att inte erbjuda individuella betalningsmetoder eller endast erbjuda dem för specifika beställningar.

7.4 Alla datarelaterade aktiviteter (t.ex. insamling, behandling och överföring) utförs i enlighet med lagbestämmelser. Data som är relevanta för affärstransaktioner lagras och vidarebefordras till tjänsteleverantörer som vi litar på när de krävs för att behandla beställningar.

8. Garanti och ansvarsbegränsningar 

8.1 Garantin ges i enlighet med lagen om felansvar

8.2 Kunden har ingen rätt till kompensation för skada. Undantagna från detta är anspråk som gäller fysisk och livshotande skada, hälsoskada eller skada som beror på brott mot avtalets huvuddelar (kardinalplikt) samt skyldigheter för annan skada till följd av avsiktlig eller grov vårdslöshet av AnnoAnno, dess juridiska representanter eller anställda. Avtalets huvuddelar är sådana som är relevanta för att uppnå målet för avtalet.

8.3 Vid överträdelse av avtalets huvuddelar är AnnoAnno endast ansvarigt för skador som är typiska för avtalet och som kan förutses i händelse av att de orsakas av vårdslöshet, med undantag för anspråk från kunden som härstammar på livskällor, kropp eller hälsa.

8.4 De begränsningar som anges i punkterna 8.2 och 8.3 ska också gälla AnnoAnnos juridiska representanter och hjälppersoner om anspråk görs direkt mot dem.

9. Avbeställningar  

Efter godkännande av varorna i enlighet med avsnitt 4.4 beviljas följande ångerrätt till kunden:

9.1 Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Din ångerrätt gäller i 14 dagar från den dag du eller en auktoriserad tredje part, som inte är transportören, har godkänt artiklarna. Perioden börjar dock inte förrän köpeavtalet har blivit bindande vid godkännande av de köpta varorna.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (AnnoAnno, Hans Knudsens Plads, Opgang 6, Stuen, e-post: stylist@AnnoAnno.se) via t.ex. brev som skickas med post eller e-post om ditt beslut att säga upp detta avtal. Du kan använda den bifogade returblanketten, men det är inte obligatoriskt.

För att uppfylla annulleringsfristen räcker det att informera oss om att du tillämpar din ångerrätt innan avbeställningsperioden är över.

9.2 Konsekvenser av annullering

I händelse av annullering av detta avtal, måste AnnoAnno omedelbart återbetala alla tidigare mottagna betalningar, inklusive leveranskostnader (exklusive eventuella extrakostnader till följd av alternativa leveransalternativ som du kan ha valt istället för det billigaste leveransalternativet som erbjuds) inom 14 dagar från datumet när vi informerades om din uppsägning av avtalet.

Vi kommer att använda samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen för att behandla din återbetalning om inget annat har avtalats med dig. Vi kommer under inga omständigheter att ta ut några avgifter för återbetalning. Vi kan vägra att göra en återbetalning tills vi har fått tillbaka artiklarna eller tills du kan bevisa att du har returnerat artiklarna, beroende på vad som sker först.

Du är skyldig att returnera artiklar inom 14 dagar från den dag du meddelar oss att avtalet sägs upp. Tidsfristen uppfylls om artiklar skickas eller returneras personligen inom 14 dagar.

AnnoAnno står för kostnaden för att returnera artiklar. Du är ensamt ansvarig för att betala för eventuella följdskador på artiklarnas värde. Dessa kan bero på att de hanterats på ett sätt som är onödigt för att kontrollera deras kvalitet, egenskaper och funktionalitet.

10. Dataskydd 

Insamling, behandling och lagring av data utförs endast i enlighet med riktlinjerna i den danska lagen om skydd av personuppgifter.

11. Överföring av rättigheter och skyldigheter till tredje part  

AnnoAnno har rätt att överföra alla rättigheter och skyldigheter som härrör från avtalet helt eller delvis till tredje part. I händelse av en sådan delvis eller fullständig överföring av rättigheter och skyldigheter till en tredje part har kunden rätt att säga upp avtalet vid tidpunkten för överföringen.

12. Tillämpning av krav på tredje part  

Kundens godkännande att AnnoAnno säljer eventuell utestående skuld till en tredje part för inkasso (”Factoring”).

13. Rekommendera oss 

Vår tjänst ger dig möjlighet att tjäna en rekommendationskredit. Du hittar mer information om hur du gör detta på vår webbplats. Eventuella rekommendationskrediter tillämpas automatiskt på ditt konto och kan inte konverteras till kontanter. Om du annullerar din registrering utan att använda dina krediter kommer de att förverkas.

14. Godkännande av kreditupplysning

Till grund för de uppgifter som du lämnat till AnnóAnno via hemsidan, AnnoAnno.se, och de uppgifter som vi hämtar från våra samarbetspartners, så sker en värdering av din förmåga att kunna betala innehållet i våra AnnóAnno-boxar. Att det sker en kreditupplysning är nämligen en av villkoren för att kunna ingå i ett avtal med AnnóAnno. Kreditupplysningen utförs på en helt objektiv basis. Kreditupplysningen är baserad på automatiska beslut från oberoende kreditupplysningsföretag som t.ex. Creditsafe eller MinUC. Om vi inte kan utföra en kreditupplysning på dig, så kan du dessvärre inte bli medlem hos AnnóAnno.

Köpvillkoren trädde i kraft den: 1 augusti 2017 och uppdaterades den 1 januari 2020