Integritetspolicy för skapande av profil hos Annóanno

1. ALLMÄNT
1.1 I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du skapar en profil hos AnnóAnno ApS (”vi”, ”oss” eller ”vår”).1.1.1 Vi behandlar dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”). Våra kontaktuppgifter kan ses längst ner på sidan.

1.2 I integritetspolicyn informerar vi dig om dina rättigheter och om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

2. SYFTET MED BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

2.1 Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: 

A.     Administration av din AnnóAnno-profil, däribland för att kunna ge dig tillgång till dina medlemsförmåner och kommunicera med dig om ditt medlemskap.
B.     Utskick av riktad marknadsföring om du har gett oss ditt samtycke till detta. Vi utför även profilering i samband med att vi skickar riktad marknadsföring för att bättre kunna rikta marknadsföringen till dig och dina intressen. Vissa personuppgifter kan också komma att samlas in via cookies om du har lämnat ditt separata samtycke till detta. Du kan läsa mer om vår användning av cookies här.
C.     Undersökningar, statistik och analyser av din användning av vår webbplats www.annoanno.se (”Webbplats”).
D.     För att uppfylla rättsliga krav.
E.     Fastslå, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter, inklusive för att bekämpa bedrägerier.
F.     Statistik och analyser av din aktivitet i samband med att du tar emot vår kommunikation via e-post. Här registrerar vi om du öppnar vår kommunikation och i så fall när du öppnar den, vilka länkar du klickar på och om det görs från en mobil enhet eller en webbläsare och operativsystem. 

3. TYPER AV PERSONUPPGIFTER
3.1 Vi behandlar följande av dina personuppgifter:
I.     Namn, adress, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer, orderinformation, köphistorik, platsuppgifter, information du själv lämnar i samband med beställning av en personlig styling och vid åtkomst till din personliga butik samt information som samlas in i samband med vår kommunikation med dig om ditt medlemskap.
II.     Information om hur du navigerar på Webbplatsen eller i vår kommunikation, vilka delar av Webbplatsen eller vår kommunikation du besöker samt teknisk information om din webbläsare och ditt operativsystem och information som samlats in via cookies i den utsträckning du har lämnat separat samtycke till detta.
3.2 Ovanstående personuppgifter är något som du lämnar till oss eller som samlas in automatiskt genom din användning av vår Webbplats.

4. AUTOMATISERAT INDIVIDUELLT BESLUTSFATTANDE, INKLUSIVE PROFILERING
4.1 Vi utför profilering i samband med utskick av riktad marknadsföring, se avsnitt 2 (B). Du kan när som helst välja bort profilering i samband med direktmarknadsföring under ”Mitt AnnóAnno”, liksom du kan invända mot sådan behandling, se avsnitt 9.

5. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
5.1 I tabellen nedan kan du för varje behandlingsändamål se vilka typer av personuppgifter vi behandlar och på vilka grunder vi behandlar dem.

5.1.1 Om du gör ett köp på vår Webbplats gäller vår allmänna integritetspolicy.

Typer av personuppgifter
Ändamål
Rättslig grund för behandling
Personuppgifter som nämns i avsnitt 3.1 (I) ovan.
Administration och kommunikation angående ditt medlemskap, se avsnitt 2.1 (A) ovan. 
Den rättsliga grunden för behandlingen för vår insamling och registrering av personuppgifterna är artikel 6.1 b i GDPR om nödvändig behandling för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
Personuppgifter som nämns i avsnitt 3.1 (I) och 3 (II) ovan.
Utskick av riktad marknadsföring, se avsnitt 2.1 (B) ovan. 
Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke, se artikel 6.1 a i GDPR.

Den rättsliga grunden för vår profilering är vårt berättigade intresse av att anpassa vår marknadsföring till dig och dina intressen, se artikel 6.1 f i GDPR. 

Den rättsliga grunden för vår användning av cookies är ditt samtycke, se artikel 6.1 a i GDPR.
Personuppgifter som nämns i avsnitt 3.1 (I) och 3 (II) ovan.
Undersökningar, statistik och analyser av din användning av Webbplatsen, se avsnitt 2.1 (C) ovan.
Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att förbättra våra produkter och tjänster, inklusive vår Webbplats, se artikel 6.1 f i GDPR. 

Den rättsliga grunden för vår användning av cookies är ditt samtycke, se artikel 6.1 a i GDPR.
Personuppgifter som nämns i avsnitt 3.1 (I) och 3 (II) ovan.
För att uppfylla rättsliga krav, se avsnitt 2.1 (D) ovan.
Den rättsliga grunden för behandlingen är vår rättsliga förpliktelse, se artikel 6.1 c i GDPR. 
Personuppgifter som nämns i avsnitt 3.1 (I) och 3 (II) ovan.
Fastslå, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter, inklusive för att bekämpa bedrägerier, se avsnitt 2.1 (E) ovan.
Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att utöva våra juridiska rättigheter, se artikel 6.1 f i GDPR. 
Personuppgifter som nämns i avsnitt 3 (II) ovan.
Undersökningar, statistik och analyser av din användning/ditt beteende i vår kommunikation, se avsnitt 2.1 (C) ovan.
Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att förbättra våra produkter och tjänster, inklusive vår Webbplats och kommunikation till dig, se artikel 6.1 f i GDPR. 

6. MOTTAGARE AV GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
6.1 Vi kan komma att överlåta dina personuppgifter till följande relevanta samarbetspartner: Leverantörer som hjälper oss med marknadsföringsaktiviteter och kommunikation.Leverantörer av analysverktyg som hjälper oss att optimera vår verksamhet och din upplevelse.Leverantörer av värdtjänster och lösningar som stöder funktionalitet.

6.1.1 Våra partner agerar som personuppgiftsbiträden och behandlar endast dina personuppgifter för våra ändamål och enligt våra instruktioner. Vi ingår avtal om databehandling med våra personuppgiftsbiträden för att säkerställa att nödvändig säkerhet finns på plats och för att skydda personuppgifterna och uppfylla våra skyldigheter i fråga om dataskydd.

6.2 Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till våra externa rådgivare, t.ex. revisorer och advokater, liksom vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till offentliga myndigheter om det krävs enligt lag.

7. ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND
7.1 Vissa av våra samarbetspartner, se avsnitt 6, är belägna utanför EU. Vår överföring av dina personuppgifter till dessa affärspartner sker i full överensstämmelse med relevant dataskyddslagstiftning och med vederbörlig överföringsgrund, t.ex. EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Om du vill få en översikt över överföringar till tredje land och grunden för detta är du välkommen att kontakta oss. 

8. LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER 8.1 Vi lagrar dina personuppgifter så länge du har en aktiv profil hos AnnóAnno.
8.2 Om du raderar din profil hos AnnóAnno avslutar vi ditt medlemskap med omedelbar verkan och du kommer inte längre att få kommunikation från oss. Vi slutar samtidigt att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Ditt medlemskap och dina personuppgifter kommer dock inte att raderas förrän 30 dagar efter att du har raderat din profil, så att vi till exempel kan hjälpa dig om du har avregistrerat dig av misstag.8.3 Information om dig som används i samband med ett pågående ärende lagras tills ärendet är avslutat.

9. DINA RÄTTIGHETER
9.1 Du har följande rättigheter i förhållande till vår behandling av personuppgifter om dig:Du har rätt att bli informerad om att vi behandlar personuppgifter om dig – det är det vi informerar dig om i denna integritetspolicy (upplysningsplikt).Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig (rätten till information).Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade (rätten till rättelse).Du har rätt att få dina personuppgifter raderade (rätten att bli bortglömd).Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för marknadsföringsändamål. Du har rätt att flytta dina personuppgifter – dvs. att vi måste lämna ut de personuppgifter vi har om dig i ett vanligt förekommande format (rätten till dataportabilitet).Du har rätt att återkalla ditt samtycke.

9.1.1 Om vår behandling av dina personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket under ”Min AnnóAnno” eller via länkar i mottagen kommunikation. Om du återkallar ditt samtycke får vi inte längre behandla personuppgifterna. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycke före återkallandet. 

9.2 Om du vill utöva dina rättigheter som beskrivs ovan är du välkommen att kontakta oss när som helst. Vi ber att du i samband med kommunikation angående dina rättigheter förser oss med tillräcklig information för att vi ska kunna behandla din förfrågan, inklusive ditt fullständiga namn och din e-postadress, så att vi kan identifiera dig och svara på din förfrågan. Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt. 

10. KONTAKTUPPGIFTER OCH KLAGOMÅL 
10.1 Om du vill utöva dina rättigheter eller om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter ombeds du kontakta oss på: stylist@AnnóAnno.se

10.2 Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter ombeds du lämna in ditt klagomål till den behöriga lokala tillsynsmyndigheten. Du kan läsa mer om de lokala tillsynsmyndigheterna via följande länk: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_en.htm.

11. MEDDELANDE OM ÄNDRING AV DENNA INTEGRITETSPOLICY
Om vi gör ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att meddela dig om detta. Om ändringarna kräver ditt samtycke ger vi dig ett ytterligare, särskilt meddelande om omständigheterna kring detta och begär ditt samtycke i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. 

12. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
AnnóAnno ApS
AnnoAnno v/PL & Partners, B!NGS Vesterbrogade 149, Bygning 12, 2. sal
DK-1610 Köpenhamn V

Kontakta oss

stylist@annoanno.se
Tfn. 08 - 446 805 68
Kl. 8-12 måndag-fredag

Få inspiration till din personliga look och de bästa stylingtipsen

Försök igen