Handelsvillkor

1. Köpvillkorens användningsområde
1.1 Följande villkor gäller för användningen av webbplatsen www.AnnoAnno.se samt telefon, leverans, tjänster och avtal som utförs med AnnóAnno. Inga separata villkor godkänns såvida inte AnnóAnno uttryckligen accepterar dessa skriftligen.
1.2 Dessa villkor binder och auktoriserar uteslutande konsumenten. En konsument är, enligt definitionen i nedanstående bestämmelser, varje fysisk person som ingår avtal av skäl som huvudsakligen inte är av kommersiell eller av egenföretagande natur. Konsumenterna kommer hädanefter att kallas ”kunder”.

2. Förord
2.1 AnnóAnno är en online stylingtjänst där intresserade konsumenter kan ge individuell information om sin personliga stil inom dammode. Baserat på denna information om kunden väljer AnnóAnno ut kläder för kunden, som sedan skickas till kunden. Vid stylingköp är köpeavtalet endast giltigt när kunden har tagit emot och accepterat produkterna (preliminärt köp enligt 4.1, 4.3 och 4.4). Kunden samtycker således till att AnnóAnno plockar ihop ett individuellt urval av produkter och skickar det till kunden mot betalning. Oberoende av stylingtjänsten har AnnóAnno också en webbutik där kunder själva kan köpa kläder per styck.
2.2 AnnóAnno förbehåller sig rätten att kontinuerligt uppdatera och justera sina tjänster och vid behov begränsa dem.
2.3 AnnóAnno förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor genom att ta bort, ersätta eller göra tillägg i villkoren. Varje beställning är föremål för de villkor och bestämmelser som gäller från och med tidpunkten för ikraftträdandet, såvida man inte måste ändra dessa villkor av juridiska eller rättsliga skäl (i detta fall kommer den senaste versionen av villkoren också att gälla för beställningar som placerats före de trädde i kraft).

3. Registrering på AnnóAnno
3.1 För användning av AnnóAnnos stylingtjänster måste du registrera dig på AnnóAnnos onlinesystem. Kunden måste ange en giltig e-postadress, ett telefonnummer och ett lösenord vid registreringen. Kunden är skyldig att hålla sina personliga inloggningsuppgifter konfidentiella och att förhindra att obehöriga tredje parter får åtkomst till dem.
3.2 Det finns ingen rätt till medlemskap på AnnóAnno. AnnóAnno kan binda registreringen till ytterligare krav (t.ex. datakontroll). Kunden är skyldig att lämna korrekta uppgifter i rätt form vid registreringen. Medan du har ett aktivt medlemskap hos AnnóAnno måste ändringar i de angivna uppgifterna uppdateras online utan dröjsmål när AnnóAnno uppmanar till det. Även om du har ett registrerat konto, finns det inget rättsligt krav avseende användningen av tjänsten.
3.3 AnnóAnno har rätt att skicka relevanta e-postmeddelanden till kundens e-postadress, såvida inte en mer bindande kommunikationsform har specificerats i lag eller avtal.
3.4 Kunden ger AnnóAnno rätt att kontakta kunden per telefon eller via andra kommunikationsmedel för att fortsätta kontakten.
3.5 Kunden får endast använda de nätbaserade tjänster som tillhandahålls av AnnóAnno genom de vanliga programmen (webbläsare). Olaglig användning är först och främst åtkomst via automatiserad programvara (t.ex. skriptprogram). Detta gäller särskilt om den programvara som används syftar till att skada AnnóAnno.3.6 Det är förbjudet att kopiera eller på annat sätt använda innehåll från AnnóAnno utan föregående godkännande av AnnóAnno.

4. Ingående av avtalet
4.1 I detta avsnitt bör man skilja mellan 1) styling av en AnnóAnno-box och 2) den fysiska AnnóAnno-boxen. Paragraf 4.2 är avsedd att beskriva stylingen av AnnóAnno-boxen medan punkterna 4.3–4.10 beskriver den fysiska AnnóAnno-boxen.
4.2 Styling av din AnnóAnno-box är en tjänst och det finns därför ingen returrätt på detta. Stylingen anses påbörjad så snart beställningen är genomförd.
4.3 De produkter som kunden får i sin AnnóAnno-box tas emot på prov. Ett köpeavtal på provet villkoras av kundens godkännande. Ett avtal om grundar sig på provning genomförs på grundval av erbjudande och godkännande.
4.4 Köpeavtalet ingås i enlighet med avsnitt 4.3 och blir bindande när kunden ger sitt godkännande av de levererade varorna till AnnóAnno inom 14 dagar efter att de mottagits (”godkännandeperiod”). Artiklar som kunden inte returnerar till AnnóAnno inom godkännandeperioden räknas som godkända och beloppet på varorna debiteras. Tystnad räknas som godkännande. Produkter som kunden inte vill behålla kan returneras gratis och utan begränsning inom godkännandeperioden förutsatt att produkten är i ursprungligt skick och att prislapparna sitter kvar på dem. Kunden ska använda den medföljande förbetalda returetiketten, som också anger vilken distributör som får användas. Ångerrätten enligt punkt 5.5 i detta dokument påverkas inte.
4.5 Vid retur efter returperioden på 14 dagar har AnnóAnno rätt att vägra att ta emot returvarorna.
4.6 AnnóAnno samlar in eller använder information för att fastställa orsaken till, verkställandet eller uppsägningen av avtalet.

5. Leverans och retur
5.1 Vid stylingköp (styling av en AnnóAnno-låda) är leverans och retur av produkter gratis för kunden. Om du vill byta en artikel mot en annan storlek efter att ha tagit emot lådan, är frakten också där gratis, och om denna andra storlek också önskas att returneras kostar returfrakten kostar 49 kr. och dras av från det belopp som ska återbetalas baserat på returordern. Leverans av boxen sker vanligtvis inom 5–7 arbetsdagar efter att AnnóAnno har accepterat beställningen från kunden.
5.2 Vid köp i webshoppen erhålls gratis frakt på ordrar över 599 kr. För ordrar under 599 kr. kostar frakten 69 kr. Leverans av ordern utförs normalt inom 1-3 vardagar och det finns 14 dagars ångerrätt från mottagandet av ordern. Returfrakten kostar 49 kr. och dras av från det belopp som ska återbetalas baserat på returordern.
5.3 AnnóAnno använder olika fraktbolag, men främst Bring i Sverige.
5.4 Kunder ska använda den medföljande returetiketten när de returnerar en box. AnnóAnno godkänner endast produkter som returneras med originaletiketter. I händelse av att kunden vill utnyttja sin rätt till retur i enlighet med paragraf 9 i dessa villkor och returnera produkter utan originaletiketter eller i ett osäljbart skick, kommer kunden att faktureras för produkten.
5.5. För en snabb bedömning av problemet och för att hjälpa dig snabbt rekommenderar vi att du rapporterar reklamationen genom att följa stegen nedan:
1. Notera datumet då du upptäckte felet. 2. Ge en detaljerad beskrivning av felet, inklusive hur det uppstod (orsaken). Specificera även hur varan tvättades och torkades. 3. Ta ett foto som tydligt visar hela varan samt en närbild av felet.Inkludera ordernumret för den defekta varan. 4. Skicka informationen till stylist@annoanno.se med ämnesraden "Reklamation Ordernummer XX". När vi har mottagit dina foton och beskrivning kommer vi att behandla din reklamation så snabbt som möjligt. Du kommer att få en gratis förbetald retursedel om vi behöver varan tillbaka. Var medveten om att om vi behöver få föremålet tillbaka kan behandlingstiden ta upp till 4 veckor. Om du har betalat med betalkort kommer pengarna att återbetalas automatiskt till ditt konto. Om du har betalat med banköverföring behöver vi dina kontouppgifter för att kunna behandla återbetalningen.Garantin täcker tillverkningsfel och inkluderar inte normalt slitage eller problem som uppstår på grund av felaktig hantering av varan.


6. Förbehåll av äganderätten
De produkter som AnnóAnno skickar förblir AnnóAnnos egendom tills det utestående beloppet har betalats helt och hållet.

7. Inköpspris och betalningsmetod för stylingservice
7.1 Kunden får en följesedel med boxen som produkterna levereras i, inklusive en prislista. De angivna priserna innehåller relevant moms och andra priskomponenter. Inga ytterliga leveransavgifter tillkommer.
7.2 Efter slutet av godkännandeperioden i enlighet med avsnitt 4.3 utarbetar AnnóAnno en digital faktura med det totala beloppet som ska betalas för de godkända artiklarna. Denna skickas till kunden via e-post.
7.3 AnnóAnno drar automatiskt av beloppet för de produkter som kunden har valt att behålla om kunden har registrerat ett betalkort på sitt konto. Om kunden inte har regisrerat ett betalkort så skickas en faktura, som måste betalas inom 10 dagar, varefter det påminnelseavgifter tillkommer. Om du inom 30 dagar fortfarande inte har betalat din faktura skickas räkningen till ett inkassoföretag.
7.4 Alla datarelaterade aktiviteter (t.ex. insamling, behandling och överföring) utförs i enlighet med lagen. Data som är relevanta för affärstransaktioner sparas och vidarebefordras till tjänsteleverantörer, som vi litar på, när de krävs för att behandla beställningar.

8. Garanti och ansvarsbegränsningar
8.1 Garantin ges i enlighet med produktansvarslagen.
8.2 Kunden har ingen rätt till kompensation för skada. Undantagna från detta är anspråk som gäller fysisk och livshotande skada, hälsoskada eller skada som beror på brott mot avtalets huvuddelar (kardinalplikt) samt skyldigheter för annan skada till följd av avsiktlig eller grov vårdslöshet av AnnóAnno, dess juridiska representanter eller anställda. Avtalets huvuddelar är sådana som är relevanta för att uppnå målet för avtalet.
8.3 Vid överträdelse av avtalets huvuddelar är AnnóAnno endast ansvarigt för skador som är typiska för avtalet och som kan förutses i händelse av att de orsakas av vårdslöshet, med undantag för anspråk från kunden som baseras på livskällor, kropp eller hälsa.
8.4 De begränsningar som anges i punkterna 8.2 och 8.3 ska också gälla AnnóAnnos juridiska representanter om anspråk görs direkt mot dem. Du är skyldig att returnera artiklar inom 14 dagar från den dag du meddelar oss att avtalet sägs upp. Tidsfristen uppfylls om artiklar skickas eller returneras personligen inom 14 dagar.

9. Dataskydd
Insamling, behandling och lagring av data utförs endast i enlighet med riktlinjerna i den danska lagen om skydd av personuppgifter.

10. Överföring av rättigheter och skyldigheter till tredje part
AnnóAnno har rätt att helt eller delvis överlåta alla rättigheter och skyldigheter som följer av avtalet till tredje part. I händelse av en sådan delvis eller fullständig överföring av rättigheter och skyldigheter till en tredje part har kunden rätt att säga upp avtalet vid tidpunkten för överföringen.

11. Anmälan om fordringar på tredje part
Tillstånd för AnnóAnno av kunden att sälja eventuella utestående skulder till en tredje part i syfte att inkassera (”Factoring”).

12. Godkännande av kreditgodkännande
Baserat på den information du lämnar till AnnóAnno via webbplatsen www.AnnoAnno.se och information som vi samlar in från affärspartners, görs en kreditvärdering i förhållande till vår AnnóAnno-box. För att ingå ett avtal med AnnóAnno är det ett villkor att en kreditvärdering görs. Kreditvärderingen utförs på en helt objektiv grund. Kreditvärderingen baseras på automatiserade beslut av oberoende kreditvärderingsinstitut. Om vi inte kan göra en kreditvärdering av dig eller kreditbyrån betygsätter kreditvärdigheten som låg, så kan du tyvärr inte bli medlem i AnnóAnno.

Köpvillkoren trädde i kraft den: 1 Augusti 2017 och uppdaterades den 1 Oktober 2023.

Kontakta oss

stylist@annoanno.se
Tfn. 08 - 446 805 68
Kl. 8-12 måndag-fredag

Få inspiration till din personliga look och de bästa stylingtipsen

TRY AGAIN