AnnóAnno personuppgiftspolicy

Vi på AnnóAnno tar dina personuppgifters säkerhet på allvar, och därför följer vi den befintliga dataskyddslagstiftningen. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi använder och lagrar de uppgifter du ger oss. AnnóAnno har därför en tydlig policy för hur vi på ett ansvarsfullt sätt behandlar de personuppgifter som du ger oss hos. Vi följer naturligtvis gällande lagar, men viktigast av allt är att vi respekterar din integritet.

Vi lagrar och använder de personuppgifter du har gett oss på AnnóAnno för att tillhandahålla vår stylingtjänst och när vi hanterar din profil. Vi använder även dina personuppgifter vid kommunikationen mellan dig och AnnóAnno, så att vi kan tillhandahålla bästa möjliga service när det kommer till din personliga styling. Vi lagrar och använder bara dina personuppgifter i den utsträckning och under den period som krävs för ändamålet.
AnnóAnno är registeransvarig för dina personuppgifter och ansvarar därmed för lagring och användning av dina personuppgifter. Kontakta oss på stylist@annoanno.se om du har frågor angående dina personuppgifter eller vår policy för personuppgifter.

Nedan får du en mer djupgående inblick i vår personuppgiftspolicy och du hittar information om följande områden:
1. Syftet med och användning av dina personuppgifter
2. Vilka uppgifter samlar vi in på AnnóAnno?
3. Lagring och användning av dina personuppgifter
4. Dina rättigheter
5. Kontaktuppgifter för dataskydd på AnnóAnno
6. Delning av personuppgifter med AnnóAnnos samarbetspartner

1. Syftet med och användning av dina personuppgifter
Vi behandlar endast personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt, proportionerligt och rimligt och om det finns ett specifikt syfte för detta. Det är viktigt att betona att AnnóAnno bara samlar in personuppgifter för specifika ändamål och att dina personuppgifter inte lagras under en längre tid än nödvändigt i relation till det specifika syftet. AnnóAnno behöver kontinuerligt behandla uppgifter om dig och hur du använder våra tjänster för följande ändamål:
a) För att kunna ge dig en personlig styling som matchar din stil, dina preferenser, din budget etc. som du har angett i din stilprofil och genom kommunikation före/efter styling för att du ska kunna ge information om dina önskemål. Du kan se denna information samt göra ändringar i din stilprofil.
b)För att kunna ge dig en personlig styling som matchar din stil, dina preferenser, din budget etc. som du har angett i din stilprofil och genom kommunikation före/efter styling för att du ska kunna ge din stylist information om dina önskemål. Du kan se denna information samt göra ändringar i din stilprofil.
c) För att kommunicera med dig via Kundtjänst vid köp av tjänster och produkter, vid klagomål och returer och för att registrera om du får och öppnar de e-postmeddelanden som vi skickar till dig. Det senare för kontinuerlig uppföljning av om e-postadressen är aktiv och som ett bevis på att du får och öppnar våra e-postmeddelanden.
d) För att kunna följa lagen och förhindra olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot avtalet.
e) För att kunna marknadsföra produkter, tjänster, kampanjer, erbjudanden, reklam eller annan information om AnnóAnno och andra tjänster som erbjuds av oss eller våra samarbetspartner via våra nätverk och system, i den utsträckning du begär.
f) För att använda data för statistik- och analysändamål med målsättningen att utveckla, testa och förbättra AnnóAnnos produkter och tjänster och de tillhandahållna plattformarna.

2. Vilka uppgifter samlar vi in på AnnóAnno?
Vi samlar in tre huvudtyper av uppgifter på webbplatsen:
1. Personlig information. När du registrerar dig hos AnnóAnno genom att skapa en stilprofil och köper en styling eller något av kläderna som skickas till dig, samlar vi in de uppgifter du själv anger, så att vi kan ge dig en styling. Detta kan inkludera information från din stilprofil (t.ex. stiltyp och preferenser), men även namn och adress, födelsedatum, e-post och telefonnummer.
2. Betalningsuppgifter när du köper styling eller kläder som skickas till dig. När du köper personlig styling eller kläder från AnnóAnno, samlar vi in uppgifter om ditt betalkort, däribland kortnummer, utgångsdatum och CVC-kod.
3. Uppgifter om hur du använder vår webbplats. Information om hur du navigerar på webbplatsen och vilka delar av webbplatsen du besöker samt teknisk information om din webbläsare och ditt operativsystem. Dessa uppgifter samlas in via webbanalysverktygen Google Analytics och Adform.

3. Lagring och användning av dina personuppgifter
AnnóAnnos lagrar och använder dina personuppgifter endast på laglig grund. Det vill säga, vi behandlar dina personuppgifter enligt ett av följande kriterier:1. Behandlingen är nödvändig för att följa det avtal vi har ingått med dig. Vi måste behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla vår tjänst till dig. Detta kan vara i samband med din personliga styling, där vi använder din stilprofil.
2. Godkännande som du har gett exempelvis till marknadsföring i samband med köp. Du kan alltid välja att dra tillbaka detta samtycke. AnnóAnno inhämtar exempelvis ditt samtycke om du är intresserad av att få vårt nyhetsbrev med stiltips, information om AnnóAnno etc.
3. Vi har ett legitimt intresse av att använda dina personuppgifter. Det kan exempelvis finnas situationer där AnnóAnno använder personuppgifter för statistik- och analysändamål för att ta reda på hur vi kan göra vår tjänst ännu bättre för dig.

Dina personuppgifter behandlas endast av AnnóAnno så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen, varefter dina personuppgifter raderas eller anonymiseras. Tidsperioden för AnnóAnnos lagring av dina personuppgifter beror på vilka uppgifter det handlar om:

Uppgifter om din trafik på webbplatsen raderas eller anonymiseras när de inte längre är nödvändiga för överföring av kommunikation
AnnóAnno sparar personuppgifter som inhämtats för direkta marknadsföringsändamål i högst ett år, om AnnoAnno inte har använt samtycket under ett år. Ett samtycke till marknadsföring som inte aktivt återkallas sparas tills det återkallas.
Personuppgifter som tillhandahålls för behandlingsändamål som anges i avsnitt 1 i samband med leverans och underhåll av de tjänster och produkter du har köpt och annan kundrelationshantering, sparas i högst fem år av AnnóAnno efter avtalets upphörande och från slutet av avtalet och från utgången av det ifrågavarande budgetåret.

4. Dina rättigheter
Du har ett antal rättigheter i förhållande till de personuppgifter som vi har om dig som du kan utnyttja när som helst. Du har rätt att när som helst begära tillgång till de personuppgifter som AnnóAnno har om dig. Du har även, under ett antal omständigheter, rätt att korrigera felaktiga personuppgifter, att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas, att dina personuppgifter raderas när behandlingen inte längre är nödvändig för att uppfylla ändamålet, att göra invändningar mot AnnóAnnos behandling av dina personuppgifter och utöva din rätt till dataportabilitet, rätt att invända mot behandling för direkt marknadsföring och rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat på automatisk behandling, inklusive profilering. Kontakta AnnóAnno via informationen i avsnitt 5 nedan om du vill utöva dina rättigheter.
Om du kontaktar oss för att få information om dina uppgifter, eller på annat sätt önskar använda dina rättigheter, måste vi säkerställa att det är rätt person som har kontaktat oss innan vi kan lämna ut de uppgifter som du är intresserad av. Vi kommer därför att kontrollera och verifiera din identitet och att det är dina uppgifter.Kom ihåg att det är ditt ansvar att se till att vi alltid har rätt e-postadress till dig. Du kan uppdatera den när som helst på din stilprofil. Du kan ta emot meddelanden från oss via din mobil, SMS, MMS, e-post eller per brev. I dessa fall kommer vi att använda de kontaktuppgifter du gett oss.

5. Kontaktuppgifter för dataskydd på AnnóAnno
Om du har frågor om hur AnnóAnno behandlar personuppgifter kan du skicka dem till stylist@annoanno.se och vi besvarar dem så snart som möjligt.
Du kan också kontakta AnnóAnno här:
AnnóAnno ApS
AnnoAnno v/PL & Partners, B!NGS Vesterbrogade 149, Bygning 12, 2. sal, 1620 Kbh V
Tlf.: +46 8 446 805 68

6. Delning av personuppgifter med AnnóAnnos samarbetspartner
Vi använder samarbetspartner i olika situationer. När vi använder samarbetspartner kan vi behöva dela dina uppgifter med dem. De samarbetspartner vi använder är databehandlare, betalningsleverantörer, rådgivare, finansiella institutioner, inkassobyråer.
Vi säkerställer nödvändiga garantier och säkerhetsåtgärder när vi delar dina uppgifter med våra samarbetspartner. Vi gör detta genom att upprätta ett så kallat databehandlingsavtal med dem. Om vår samarbetspartner befinner sig utanför EU/EES kommer vi att upprätta ett avtal som uppfyller de EU-godkända standarderna för överföring av personuppgifter.

Kontakta oss

stylist@annoanno.se
Tfn. 08 - 446 805 68
Kl. 8-12 måndag-fredag

Få inspiration till din personliga look och de bästa stylingtipsen

Försök igen